Služby
Zariadenie podporovaného bývania

Dňa 1.11.2012 DSS – KAMPINO otvorilo zariadenie podporovaného bývania na Mokrohájskej 5 v Bratislave.

Ide vlastne o bývanie pre dospelých občanov s mentálnym postihnutým po dovŕšení veku 18 a viac rokov. Poslaním zariadenia podporovaného bývania je podporovať klientov vytvárať si vlastné bývanie, zamestnanie, stanovovať si spoločenské a iné životné ciele a poskytovať podporu, každému klientovi na úrovni primeranej jeho potrebám a túžbam. Každý klient je v ňom podporovaný k využívaniu všetkých komunitných služieb, k maximálnemu rozvoju nezávislosti, rozvoju zručností, vzájomnej bezpečnosti ako plnohodnotný člen komunity. Nie je to proces „normalizácie“. Nejde tu o normalizovanie ľudí, ale normalizovanie ich životných podmienok. Popri plnení základných biologických potrieb klientov ako je jedenie (jedlo), zdravie, bývanie (mať nejaké útočište, ochranu) takéto bývanie by malo v sebe zahŕňať potreby osobného rastu a výzvy na budovanie spoločenstva zaradenia a prijatia vo svojej vlastnej komunite. Má podporovať dôstojnosť klientov, rešpektovať ich individuálny (vlastný) výber, vek a kultúru.

Od 1. septembra 2017 DSS pre deti a dospelých KAMPINO poskytujeme sociálnu službu aj v Zariadení podporovaného bývania v 6 bytoch – garsonkach na Mokrohájskej č. 9.

 • Sociálna služba sa poskytuje v byte (garsonke) o rozlohe cca 25 m2..
 • Kapacita pre poskytovanie sociálnej služby – 6 miest (osôb).
 • Počet bytov – 6 bytových jednotiek v jednom vchode bytového domu;
 • Rozsah poskytovanej sociálnej služby: na čas určitý.

 

Sociálna služba je určená:

pre mentálne postihnuté dospelé fyzické osoby a dospelé osoby s duševným ochorením (v kompenzovanom zdravotnom stave, so zodpovedným prístupom k liečbe, bez závislosti) vo veku od 18 rokov, s nízkou mierou podpory, v 2. a 3. stupni odkázanosti na sociálnu službu:

 • nevyžadujú celodenný dohľad;
 • uvažujú o získaní zručností pre osamostatnenie sa;
 • disponujú finančnými prostriedkami v postačujúcimi na platenie úhrady za sociálnu službu podľa VZN, platenie mobilného telefónu, nákup potravín, nákup predmetov osobnej spotreby, ošatenia, šetrenie finančných prostriedkov a pod.;
 • aktívnym prístupom k vlastnému životu počas poskytovania sociálnej služby budú hľadať uplatnenie na trhu práce a dôsledne sa pripravovať na samostatný život v komunite, napr. osamostatnením sa vo vlastnom alebo inom bývaní;
 • majú k dispozícii osobného asistenta;
 • majú k dispozícii mobilný telefón;

 

 

Cieľom nami poskytovanej služby je:

 • podporiť život zdravotne postihnutej osoby na ceste k osamostatneniu sa;
 • pri zvládaní nárokov v samostatnom bývaní podporiť občana v konkrétnych úkonoch starostlivosti o domácnosť, v uplatnení sa v spoločenskom a pracovnom živote, pri podpore osobných záujmov, finančnej gramotnosti, riešení krízových životných situácií;
 • posunúť dospelú postihnutú osobu do spoločnosti s cieľom dosiahnutia čo najvyššej miery samostatnosti.

 

Na stiahnutie:

To sme my

Naši klienti podporovaného bývania sa zabývali v útulnom domčeku pomerne rýchlo. Bola to síce obrovská zmena a výzva v ich doterajšom živote, ale ako sami hovoria „Sme radi že prišiel deň D“. Bolo to presne prvého novembra 2012. „Počasie bolo mrazivé a všetko bolo sivé“ – spomínajú klienti. „Veľmi sme sa tešili pretože to bol deň, kedy sme sa sťahovali do nášho nového domčeka. Od rána sme netrpezlivo čakali na tetu Soňu a uja Romana. Naložili sme si veci do auta a šup, presťahovať sa“.

 

Na otázku v čom je to iné ako v DSS ?

Katka odpovedala: „ SME SAMOSTATNÍ“ smiech „ snažíme sa“ dodáva. „ Pripravujeme si raňajky a večere, aj si sami upratujeme.“ „ V DSS boli tety upratovačky a tety kuchárky“. „Tu v domčeku si to robíme sami“ – hrdo dodala. „ Učíme sa nakupovať, mám vlastnú izbu , ktorú som si sama zariadila“.

Barborka: „ Mne sa tu páči – to je môj dom“. „Chodím von kam chcem ja s mojím os. asistentom. A mám tu blízko kostol kam chodím , budem mať aj prácu“ dodáva.

Po smiechu sa zapojil aj Milanko. „ Ja som rád že sa učím variť, páči sa mi že máme záhradu a učím sa starať o dom“.

Maroško: „ Ja aj ostatní rozhodujeme o tom čo budeme jesť, píšeme si jedálničiek, učíme sa nakupovať. Mám prácu, som dobrovoľník v Slobode zvierat a Mestských lesoch. Som chlap“.

Rajko: „ Je tu dobre, všetko si robíme sami a nikto nás do ničoho nenúti. Chodíme do práce zatiaľ ako dobrovoľníci.“ „ Všetko má svoj čas“, dodáva Katka.

Vladko: „Ja? Mám prácu v Phanta – rei. Páči sa mi robiť na záhrade a piť tam kávičku a čítať. Chodím von, vždy si naplánujem kam chcem ísť a potom idem so svojou os. asistentkou Saškou“.

Partneri

Projekt rekultivácie záhrady v zariadení podporovaného bývania DSS KAMPINO z nadácie SPP

Ďakujeme za oporu

Žiť v prostredí, kde sa ľudia cítia dobre, v prostredí, ktoré pozitívne vplýva na medziľudské vzťahy i na rozvoj človeka samotného – to je právom každého človeka v modernej spoločnosti. Sú medzi nami ľudia, ktorí si podobné prostredie nevedia vytvoriť sami. No neznamená to, že si ho nezaslúžia.

Vďaka podpore Nadácie SPP si šiesti mladí ľudia – Rajmund, Barbora, Milan, Katarína, Marián a Vladimír žijúci v zariadení podporovaného bývania zrealizujú záhradu, ktorá bude vytvorená podľa ich predstáv a plánov. Spolu s dobrovoľníkmi a priateľmi si ju naprojektujú tak, aby mohli v nej zmysluplne viesť voľnočasové aktivity či dopriať si v nej odpočinok a relax.

Nadácií SPP by som sa chcela poďakovať aj za:

 • Rajmunda , ktorý sa tak rád angažuje v domácich i záhradných prácach;
 • Barboru, ktorá rada obslúži kávičkou (ktorú sama pripraví), či prinesením vody pre všetkých, ktorí pracujú na záhradke, či prídu len tak na návštevu;
 • Katarínu a Milana, ktorí tvoria takmer nerozlučný pár :), vo veľa veciach si pomáhajú a milujú prácu na záhrade;
 • Mariána, ktorý miluje prírodu a leňošenie v tráve a za
 • Vladimíra, ktorý rád sedáva na lavičke s knihou v ruke.

V neposlednom rade, by som sa chcela poďakovať i za náš projektoví tím, za personál zariadenia podporovaného bývania, pretože nadácia SPP nám pomôže naštartovať novú éru rozvoja našej komunity.

Veľká vďaka patrí aj zamestnankyni SPP Bc. Beatke Binčikovej za jej prejavenú dôveru s možnosť zúčastniť sa zamestnaneckého projektu, ktorý vyhlásila nadácia SPP.

S vďakou,

Soňa Krížová Porubčanská,
koordinátorka zariadenia podporovaného bývania
projektová manažérka