Dokumenty

Výučba assecosolutions.sk - Zverejňovanie všetkých dokumentovlink
Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnych služiebzobraziť
Krízový plánzobraziť
Prevádzka DSS KAMPINO počas pandémiezobraziť
Plán reprofilizácie lôžok DSS KAMPINOzobraziť
Covid-19: To zvládnetezobraziť
Hodnotenie podmienok štandardov kvality poskytovania sociálnych služiebstiahnúť
Koncepcia efektívneho riadenia
DSS KAMPINO
a rozvoja sociálnych služieb 2014 - 2020
stiahnúť
Organizačný poriadokzobraziť
Organizačná štruktúrastiahnúť
Etický kódex zamestnancov DSS Kampino 2019zobraziť
Zariadenie podporovaného bývaniastahnúť
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby BSKstiahnúť
Plán aktivít 12 / 2021zobraziť
Plán aktivít 11 / 2021zobraziť
Plán aktivít 10 / 2021zobraziť
Plán aktivít 09 / 2021zobraziť
Plán aktivít 08 / 2021zobraziť
Plán aktivít 07 / 2021zobraziť
Plán aktivít 06 / 2021zobraziť
Plán aktivít 05 / 2021zobraziť
Plán aktivít 04 / 2021zobraziť
Plán aktivít 03 / 2021zobraziť
Plán aktivít 02 / 2021zobraziť
Plán aktivít 01 / 2021zobraziť
Plán aktivít 12 / 2020zobraziť
Plán aktivít 11 / 2020zobraziť
Plán aktivít 10 / 2020zobraziť
Plán aktivít 09 / 2020zobraziť
Plán aktivít 08 / 2020zobraziť
Plán aktivít 07 / 2020zobraziť
Plán aktivít 06 / 2020zobraziť
Plán aktivít 05 / 2020zobraziť
Plán aktivít 04 / 2020zobraziť
Plán aktivít 03 / 2020zobraziť
Plán aktivít 02 / 2020zobraziť
Plán aktivít 01 / 2020zobraziť
linl na podujatie
Participujeme na celosvetovej komunitnej tvorbe montessori materiálu. Vďaka našej spolupráci získavame cenné montessori materiálu z celého svetaSme súčasťou https://montessoriparenting.org
Výstava v Cik cak Centre – Umenie nepozná hraníczobraziť
DELLzobraziť
IBMzobraziť
Individuálne dobrovoľníctvozobraziť
Komunitná nadácia Bratislavazobraziť
Nadácia PONTISzobraziť
Výročná správa 2020zobraziť
Výročná správa 2019zobraziť
Výročná správa 2018zobraziť
Výročná správa 2017zobraziť
Výročná správa 2016zobraziť
Výročná správa 2015zobraziť
Výročná správa 2014zobraziť
Výročná správa 2013zobraziť
Výročná správa 2012zobraziť
Výročná správa 2011zobraziť
Čiastková zmluva č. 15 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZMzobraziť
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavyzobraziť
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti preventívnej požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácizobraziť
Rámcová dohoda na dodávku dezinfekčných, čistiacich a pracích prostriedkov zobraziť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 98900565 o poskytovaní strážnych služiebzobraziť
Rámcová dohoda
na nákup a dodávku zeleniny a ovocia
zobraziť
Rámcová dohoda
na nákup a dodávku potravinárskych výrobkov
zobraziť
Rámcová dohoda
na nákup a dodávku mäsa a mäsových výrobkov
zobraziť
Rámcová dohoda
na nákup a dodávku pekárenských výrobkov
zobraziť
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancomzobraziť
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektrinyzobraziť
Zmluvy 2020stiahnúť
Zmluvy 2019stiahnúť
Zmluvy 2018stiahnúť
Zmluvy 2017stiahnúť
Zmluvy 2016stiahnúť
Zmluvy 2015stiahnúť
Zmluvy 2014stiahnúť
Zmluvy 2013stiahnúť
Zmluvy 2012stiahnúť
Výučba assecosolutions.sk - Zverejňovanie faktúrlink
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2019stiahnúť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2018stiahnúť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2017link
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2016zobraziť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2015zobraziť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2014stiahnúť
Faktúra 2013zobraziť
Faktúry 2012stiahnúť
Faktúry 2011stiahnúť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020zobraziť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019zobraziť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018zobraziť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017zobraziť
Oznamystiahnúť
Informácie o poskytovaní SS počas pandémiestiahnúť
Domáca izoláciazobraziť
Režim návštev v ZPBzobraziť
Čestné prehlásenie pre návštevu v ZPBzobraziť
Informácia pre klientov ZPB o dodržiavaní pravidiel pri dočasnom opustení zariadenia podporovaného bývaniazobraziť
Dočasné opustenie zadriadeniazobraziť