Sme Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Kampino
Domov sociálnych služieb

Najaktuálnejšie informácie ohľadne diania v našom domove sociálnych služieb Vám prinášame v rýchlom prehľade

Stravovanie a jedálny lístok

DSS Kampino má vlastnú stravovaciu prevádzku, vrátane jedálne. Strava je podávaná päť krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

viac

 

l

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie pre návštevu zariadenia podporovaného bývania

stiahnúť

 

Inzercia

DSS KAMPINO príjme do pracovného pomeru kuchárku

zobraziť

DSS KAMPINO príjme do pracovného pomeru opatrovateľa/ku

zobraziť

 

Plnenie kapacity

Plnenie kapacity a počet čakateľov v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS KAMPINO

zobraziť

 

Prevádzka

Prevádzka DSS KAMPINO počas epidemiologických opatrení

zobraziť

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení –
dočasné opustenie ZPB,
organizovania spoločenských aktivít
a prijímania nových klientov

stiahnúť

Režim návštev

Pravidlá režimu návštev v zariadení podporovaného bývania (ZPB)

zobraziť

Opustenie zariadenia

Grafické znázornenie postupu ako dočasne opustiť zariadenie

stiahnúť

z

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Oprava priestorov v zmysle protipožiarnych opatrení

zobraziť

stiahnúť formulár