Sme Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Kampino
Domov sociálnych služieb

Najaktuálnejšie informácie ohľadne diania v našom domove sociálnych služieb Vám prinášame v rýchlom prehľade

Stravovanie a jedálny lístok

DSS Kampino má vlastnú stravovaciu prevádzku, vrátane jedálne. Strava je podávaná päť krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

viac

 

Inzercia

trojzmenná prevádzkaZámer priameho predaja majetku BSK / Škoda octavia combi
zobraziť

DSS KAMPINO príjme do pracovného pomeru opatrovateľa / opatrovateľku
zobraziť

opatrovateľa / opatrovateľku dvojzmenná prevádzka
zobraziť

opatrovateľa / opatrovateľku trojzmenná prevádzka
zobraziť

 

Plnenie kapacity

Plnenie kapacity a počet čakateľov v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS KAMPINO

zobraziť

 

Prevádzka

Prevádzka DSS KAMPINO počas epidemiologických opatrení

zobraziť

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení –
dočasné opustenie ZPB,
organizovania spoločenských aktivít
a prijímania nových klientov

zobraziť

Časopis KAMPINKO

Časopis domova sociálných služieb KAMPINO

vydanie 12 / 2022

Režim návštev

Pravidlá režimu návštev v zariadení podporovaného bývania (ZPB)

zobraziť

Opustenie zariadenia

Grafické znázornenie postupu ako dočasne opustiť zariadenie

stiahnúť

z

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Oprava priestorov v zmysle protipožiarnych opatrení

zobraziť, stiahnuť

stiahnúť formulár

Milí priatelia,

viete, že máte možnosť podporiť dobrú vec. Využijete svoje právo darovať 2% z dane.

Vaše 2% z dane nám pomôžu pokračovať v našej práci, ktorá zahŕňa napríklad:

  • vytváranie podmienok na vzdelávanie detí podľa ich individuálnych schopností a potrieb
  • prekonávanie stereotypov, strachu a nízkych očakávaní voči mentálne znevýhodneným osobám
  • spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorí sú ochotní ponúknuť pracovné príležitosti našim klientom
  • prípravu našich klientov na život v podporovanom bývaní, kde môžu byť nezávislí a zodpovední

Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane DSS KAMPINO, postupujte takto:

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.

Ďakujeme Vám za váš záujem o darovanie 2 % z dane a za vašu podporu. Spolu môžeme urobiť rozdiel!