Sme Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Kampino
Domov sociálnych služieb

Najaktuálnejšie informácie ohľadne diania v našom domove sociálnych služieb Vám prinášame v rýchlom prehľade

Stravovanie a jedálny lístok

DSS Kampino má vlastnú stravovaciu prevádzku, vrátane jedálne. Strava je podávaná päť krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

viac

 

Inzercia

trojzmenná prevádzkaZámer priameho predaja majetku BSK / Škoda octavia combi
zobraziť

DSS KAMPINO príjme do pracovného pomeru opatrovateľa / opatrovateľku
zobraziť

opatrovateľa / opatrovateľku dvojzmenná prevádzka
zobraziť

opatrovateľa / opatrovateľku trojzmenná prevádzka
zobraziť

 

Plnenie kapacity

Plnenie kapacity a počet čakateľov v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS KAMPINO

zobraziť

 

Prevádzka

Prevádzka DSS KAMPINO počas epidemiologických opatrení

zobraziť

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení

Pravidlá ZPB počas epidemiologických opatrení –
dočasné opustenie ZPB,
organizovania spoločenských aktivít
a prijímania nových klientov

zobraziť

Časopis KAMPINKO

Časopis domova sociálných služieb KAMPINO

vydanie 12 / 2022

Režim návštev

Pravidlá režimu návštev v zariadení podporovaného bývania (ZPB)

zobraziť

Opustenie zariadenia

Grafické znázornenie postupu ako dočasne opustiť zariadenie

stiahnúť

z

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Oprava priestorov v zmysle protipožiarnych opatrení

zobraziť, stiahnuť

stiahnúť formulár