Úvod 9 Služby 9 Ošetrovateľská starostlivosť

Poskytujeme aj zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti:

Kód
výkonu
  Popis výkonu
3392a       Poučenie príbuzných alebo členov komunity
3393         Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS“)
3394        Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3395        Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
3396        Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní v domácnosti
3398        Ošetrovateľská hygiena
3400        Polohovanie pacienta
3402        Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon
3405        Očistná klyzma
3406        Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej  teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
3407       Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3408       Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
3413        Aplikácia neinjekčnej liečby
3416        Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
3422a     Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
3423a     Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2
3423b     Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
3424       Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút
3428       Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
3435       Umelé dýchanie a masáž srdca
3436       Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
3451        Konzultácia sestry o jednom pacientovi ošetrujúcim lekárom
3452       Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život