Úvod 9 O nás

História

Súčasné zariadenie sociálnych služieb – DSS KAMPINO vzniklo v období rokov 1990 – 1993 …

Súčasnosť

DSS KAMPINO je zariadením sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti BSK …

Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Podporované projekty

Popis zrealizovaných projektov DSS KAMPINO …

Poďakovania

Zoznam našich sponzorov a podporovateľov …

2% z dane

Podporte našu činnosť poukázaním 2% z dane …

Udelenie diplomu

BSK nám udelilo diplom za inovatívny prístup pri poskytovaní sociálnej služby.

História

Súčasné zariadenie sociálnych služieb – DSS KAMPINO vzniklo v období rokov 1990 – 1993 reprofiláciou dvoch objektov predškolských zariadení – materskej škôlky a detských jaslí.

V roku 1992 začalo zariadenie poskytovať sociálnu starostlivosť v pôsobnosti štátnej správy sociálneho zabezpečenia. Otvorená bola prevádzka denného pobytu pre 20 detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím z miestnej časti Petržalka. Onedlho začala fungovať i teamová Poradňa vývinovej habilitácie zameraná na včasnú vývinovú diagnostiku a vývinovú terapiu vrátane špeciálno-pedagogického poradenstva v domácom prostredí dieťaťa. V roku 1994 sa sociálna starostlivosť rozšírila o klientov týždenného pobytu a v roku 2008 o klientov celoročného pobytu. Sociálna starostlivosť v zariadení sa začala poskytovať aj dospelým občanom s rozšírenou pôsobnosťou na bratislavský kraj. Celkový počet klientov v zariadení bol 50 dospelých osôb a detí s mentálnym postihnutím.

Od 1.1.2009 sa začali sociálna starostlivosť poskytovaná v zariadení transformovať na poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Súčastnosť

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO (ďalej len DSS KAMPINO) je zariadením sociálnych služieb v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Kapacita Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO od 1.11.2012 je 50 miest, z toho:

 • 25 miest v domove sociálnych služieb, formou sociálnej služby: ambulantná,
 • 19 miest v zariadení podporovaného bývania, formou sociálnej služby: týždenná pobytová,
 • 6 miest v zariadení podporovaného bývania, formou sociálnej služby: celoročná pobytová.

Miesto poskytovania sociálnych služieb: v domove sociálnych služieb – Haanova 36, 38, Bratislava v zariadení podporovaného bývania od 1. 11. 2012 – Mokrohájska 5, Bratislava.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu klientom s duševnými poruchami a poruchami správania.

Vytvárame podmienky na vzdelávanie detí, ktoré je zodpovedajúce individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcim ich zdravotnému postihnutiu.

Filozofické základy koncepcie práce v zariadení spočívajú na celostnom ponímaní človeka s dôrazom na hodnotu ľudského života, ľudskú dôstojnosť a kvalitu ľudského života, práva na osobnostný rast v kontexte ľudských práv. Našou prioritou je, aby umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb neznamenalo pre občana s mentálnym znevýhodnením umiestnenie do konca života. Víziou, ktorou sa zaoberáme je, aby sme pripravili našich klientov na najvyššiu mieru integrácie do spoločnosti. Súčasťou integrácie je aj príprava na začlenenie sa do pracovného procesu a života v podporovanom bývaní.

Čo by sme radi zmenili? Uvedieme niekoľko príkladov:

našou snahou je prispieť k zmene názorových stereotypov vo verejnosti, ktoré pramenia z nedostatku informácií a nedostatku osobných skúseností; realizáciu zmeny si vieme predstaviť formou čo najčastejších stretnutí mentálne znevýhodnených ľudí so širokou verejnosťou,
odbúrať strach a nízke očakávania sociálnej spôsobilosti a pracovných zručností mentálne znevýhodnených občanov u perspektívnych zamestnávateľov a to formou prizývania podnikateľských subjektov do nášho zariadenia,
podieľať sa na vhodných mediálnych vstupoch zameraných na zmenu postojov širokej verejnosti k problematike integrácie osôb s mentálnym znevýhodnením,
s klientmi pracovať so zreteľom na rovnaké práva týchto osôb s cieľom ich integrácie do spoločnosti na základe princípu podpory,
podporovaním klientov posilniť ich nezávislosť pohybom od pasívnej existencie a životnej závislosti k aktívnej spoluúčasti individuálneho prístupu k nezávislosti

Napísali klienti

Naša záhrada, naše bicykle a naša trampolína

Veľmi sa chceme poďakovať nadácii z VÚB banky, že v dnešnej dobe, keď tu zúri koronavírus sa s ochotou podujali pomôcť nášmu zariadeniu DSS Kampino peňažným darom. Vďaka tomuto daru nám bolo umožnené zakúpiť veľmi potrebné a špeciálne bicykle, vonkajšiu trampolínu, závesné hojdacie kreslo a rastlinky do záhrady. Sme Vám veľmi vďační, že v dnešných časoch, keď máme obmedzené možnosti kvôli pandémii chodiť na športové podujatia, ste nám spríjemnili chvíle prostredníctvom športu a relaxu. Zakúpené špeciálne bicykle s troma kolesami nám nahradia fyzický pohyb, aby nám naše svalstvo neochablo čo je pre nás dôležité. Užívame si kopec zábavy. Niekomu to ide lepšie a niekomu horšie na bicykli ale my sa nevzdávame. Keď nám počasie dovolí radi sa bicyklujeme v našej „Kampiňáckej záhrade“ tešíme sa, že môžeme spraviť niečo pre svoje zdravie, a to len vďaka Vám. Tiež radi skáčeme ako žabky na trampolíne, kde sme zároveň aj na čerstvom vzduchu. Keď je škaredé počasie sadneme si do hojdacieho kresla, ktoré sme umiestnili v zimnej záhrade a relaxujeme. Taktiež by sme sa chceli poďakovať zamestnankyniam z VÚB za prácu v záhrade, kde nám pomohli okopať , povytŕhať burinu a zasadiť novo zakúpené rastlinky. Máme radosť, keď vidíme ako nám rastlinky rastú pred očami. O vysadené rastlinky sa staráme, polievame ich a keď k nám prídete, uvidíte aké sú pekné. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Autor článku: Maťa Šebestová, prijímateľka sociálnych služieb v DSS KAMPINO

Poďakovanie nadácii VÚB banky

Veľmi sa chceme poďakovať nadácii z VÚB banky, že v dnešnej dobe, keď tu zúri koronavírus sa s ochotou podujali pomôcť nášmu zariadeniu DSS Kampino peňažným darom. Vďaka tomuto daru nám bolo umožnené zakúpiť veľmi potrebné a špeciálne bicykle, vonkajšiu trampolínu, závesné hojdacie kreslo a rastlinky do záhrady. Sme Vám veľmi vďační, že v dnešných časoch, keď máme obmedzené možnosti kvôli pandémii chodiť na športové podujatia, ste nám spríjemnili chvíle prostredníctvom športu a relaxu. Zakúpené špeciálne bicykle s troma kolesami nám nahradia fyzický pohyb, aby nám naše svalstvo neochablo čo je pre nás dôležité. Užívame si kopec zábavy. Niekomu to ide lepšie a niekomu horšie na bicykli ale my sa nevzdávame. Keď nám počasie dovolí radi sa bicyklujeme v našej „Kampiňáckej záhrade“ tešíme sa, že môžeme spraviť niečo pre svoje zdravie, a to len vďaka Vám. Tiež radi skáčeme ako žabky na trampolíne, kde sme zároveň aj na čerstvom vzduchu. Keď je škaredé počasie sadneme si do hojdacieho kresla, ktoré sme umiestnili v zimnej záhrade a relaxujeme. Taktiež by sme sa chceli poďakovať zamestnankyniam z VÚB za prácu v záhrade, kde nám pomohli okopať , povytŕhať burinu a zasadiť novo zakúpené rastlinky. Máme radosť, keď vidíme ako nám rastlinky rastú pred očami. O vysadené rastlinky sa staráme, polievame ich a keď k nám prídete, uvidíte aké sú pekné. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Autor článku: Silvinka Segešová, prijímateľka sociálnych služieb v DSS KAMPINO

Tvorivý workshop – maľba na sklo

V jedno pekné ráno, presnejšie 22.11. 2012 o 9-tej hodine sa to celé začalo. My Kampiňáci sme si pripravili tvorivý workshop – maľovanie na sklo a pozvali sme medzi nás našich hostí, kamarátov z iných zariadení sociálnych služieb, aby sme ich naučili našu obľúbenú techniku – maľovanie na sklo. Záujem o tvorivé dopoľudnie bol veľký – pracovnou návštěvou nás poctilo 22 ľudí z rôznych zariadení: DSS Rosa, DSS Rača, DSS Javorinská, DSS Lipského, DSS Stupava, DSS Rozsutec, DSS Pezinok. Úžasná atmosféra sa vytvorila už pri prvom oznámení, pretože naši hostia prišli medzi nás s veľkým pracovným elánom a chuťou naučiť sa niečo nové. Bol to dobrý štart do práce. Pracovali sme v niekoľkých pracovných etapách. Najprv sme na výkres kontúrovacou farbou nakreslili okraje obrázku a potom doň nanášali farby na sklo. Popritom sme si spríjemnili chvíle občerstvením, ktoré pre hostí pripravili naši klienti. Zhovárali sme sa o zaujímavých veciach, vymieňali si skúsenosti. Nášho workshopu sa zúčastnili aj veselé dámy z DSS Rača, ktoré navštevujú spevácky krúžok u svojej zbormajsterky :-), a tak nám pracovnú atmosféru zpestrili krásnymi a uchu lahodiacimi ľudovými pesničkami. V druhej časti nášho workshopu sme už pracovali s vyrezávanými sklíčkami, na ktoré sme nanášali farby speciálne určené na sklo. Neskôr sme maľovali na sklenené svietniky, vázy, flaše a niektorí si vyskúšali maľovať aj na vianočné gule. Fantázii sa medze nekládli a tak si naši hostia odniesli niekoľko zaujímavých, vlastnoručne vyrobených dekoračních predmetov.

Bolo nám cťou spoznať tak pozitívne naladených a šikovných ľudí. Veríme, že sa najbližšie opäť uvidíme.

Autori článku: klienti a zamestnanci DSS Kampino

Deň „Dobrovoľníctva“, 21. 9. 2012

V piatok, 21. 9. 2012, sme išli do AKROPOLISU, O.Z.- kresliť na kamene. Keď sme vystúpili z autobusu, natrafili sme na psíkov- bieleho a čierneho. Vycvičení boli na canisterapiu. Boli veľmi prítulní a tak sme sa s nimi odfotili.

Keď sme prišli do AKROPOLISU, boli sme milo prekvapení. Čakalo nás občerstvenie- koláče, chlebíčky aj kávička. Pohostili a išli sme sa do druhej miestnosti. Boli tam pripravené kamene a štetce. Vybrali sme si kamene, namiešali farby a začali sme tvoriť.

Katka Barboráková si vybrala fialovú. Zmiešala ju s bielou a vznikla prekrásna ružová farba, ktorá očarila aj Milana Jakla a začali tvoriť. Vytvorili sme niekoľko prekrásnych kamienkov. Maľovali sme na ne kvety, lepili motýle a rybky. Peťo Záhradský si vybral kamene- okruhliaky, ktoré mu pripomínali lienky. Pomaľoval ich a boli krásne ako sestričky. Monika Murínová si vybrala veľký kameň. Pomaľovala ich rôznymi farbami a vznikol pestrý kameň. Teta Vierka nakreslila na kameň kvietky. Darilo sa jej, výsledok bol dokonalý. Teta Táňa si vybrala kameň v tvare sliepky a tak ho aj vymaľovala. Kamienok bol milý. Sliepočka mala na sebe kvietky.

Prežili sme pekný deň v spoločnosti milých ľudí. Ďakujeme a určite sa ešte radi vrátime.

Autori článku: Katka, Milan, Peter, Monika, teta Vierka, teta Táňa

Naša výstava Kampino Art, 19.4 - 3.5.2012

Celé sa to začalo takto. Rozhodli sme sa urobiť výstavu našich kampiňáckych obrazov, ktoré sme namaľovali. Začali sme s tetou Ankou kresliť, vytvárať obrázky. Išlo nám to ľahko lebo nás to bavilo. Páčilo sa nám, že to bolo také živé, farebné, veselé. Okrem maľovania sme lepili kúsky látky na obrazy, aby boli pekné. Keď sme mali práce hotové, mohli sme ich odniesť na výstavu. Na našu výstavu sme pozvali aj rodičov – vytvorili sme pre nich plagát, ktorý sme dali dole na nástenku, aby si každý mohol prečítať, kde bude naša výstava. Pekne sme sa obliekli a potom šup na otvorenie výstavy. Bolo nás tam dosť, teta organizátorka mala príhovor, aj naša pani riaditeľka Janka, teta Anka a aj my – Silvika Segešová, Katka Barboráková, Barborka Neuschlová. Rozprávali sme o tom ako sa nám maľovalo. Bola s nami aj teta Marianka, Riško, Nikolka a Tomáš. Prišla nás podporiť Robkova mamina, Silvikin ocino, Milankova sestra, Rajkova teta. Páčilo sa nám ako sme sa fotili, pohostenie bolo tiež dobré.

„Mne Barborke sa páčilo slnko, ktoré som namaľovala. Mala som z neho radosť.“ Silvika hodnotí výstavu: „Páčilo sa mi ako sme si prezerali všetky obrázky“. Robkovi sa výstava páčila pretože bola veľmi veselá. Všetci spolu sme sa pekne rozprávali. Rozlúčili sme sa a vrátili do Kampina. Počas večera sme ešte spomínali na pekne strávený dník.

Autori článku: Katka Barboráková Robko Fatura Robko Gondek Katka Horňačiková Milan Jakl Rajmund Knopp Marián Kuka Barborka Neuschlová Silvia Segešová

Deň detí v Kampine

„Nesnívajme svoj život, ale žime svoje sny“. Práve týmto mottom by sme mohli vystihnúť našu kampiňácku akciu, ktorá bola oslavou Dňa detí. Do programu sa zapojili všetci, či už svojou pomocou pri prípravách, milým úsmevom, objatím, súťažením, spevom, tancom. Posledný májový deň patril nám všetkým. Pozvali sme medzi nás aj našich kamarátov. Okrem iného naše pozvanie prijala aj speváčka Kristína, jej pesničky často počúvame, tancujeme na ne a našim veľkým snom bolo ju spoznať aj osobne. Keďže názor našich klientov je pre nás veľmi dôležitý, spýtali sme sa niektorých z nich ako hodnotia túto akciu, čo si z nej odnášajú. Ponúkame Vám názory niektorých z nich:

Barborka: „Páčila sa mi speváčka Kristínka, ako sme hľadali poklad, fúkali balóny. Tancovala som a bolo veselo. Starala som sa aj o kamaráta Štefana. Páčilo sa mi ako sme sa fotili.“

Robko G.: „Spieval som Čaba neblázni, Ovocníčkov. Tancoval som so Zuzkou a bolo to pekné. Počúval som Kristínku, papal guláš, žemľu, koláčiky.“

Maroško K.: „Pili sme džúsik, počúvali sme Jacksona, spievala nám Kristína, jedli sme koláče, bola zábava, vystupoval som a veľmi sa mi páčilo.“

Katka B.: „Mala som výborný deň, dávali sme druhým deťom súťaže. Deti z iných škôl nám zarecitovali, zaspievali. Dostali sme koláče, guláš. Poobliekali sme sa a pekne privítali Kristínu. Ja som aj spievala a dostala podpis od speváčky. Aj sme sa fotili s Kristínkou, odovzdali je darček.“

Milan:Dal som Kristínke veľký kvet, podpísala moje cédéčka, skoro som plakal lebo som bol smutný, že musela od nás odísť. Páčil sa mi jej koncert. Bavili ma pečiatky, ktoré sme dávali na stanovišti, kde sa hladal poklad. Chutil mi guláš, koláče. Príjemné bolo vítanie Kristíny. Zábava bola pekná. Spieval som aj spolu s Katkou, Rajkom, Marošom.“

Autori článku: Robko Gondek, Milan Jakl, Katka Horňačiková, Katka Barboráková, Barborka Neuschlová, Rajmund Knopp, Robko Fatura, Marián Kuka, Roland Furst.

Náš spoločný výlet na Kačín

Minulú sobotu sme sa my Kampiňáci vybrali na výlet. Našim cieľom bolo čarovné miesto akým je práve Kačín. Už týždeň vopred sme o tom rozprávali, boli plní zvedavosti, radosti, spomienok z minulého výletu a túžob z toho, torý nás práve čakal. Tešili sme sa aj na kamarátov, ktorých sme tam túžili stretnúť. Ráno sme sa vychystali, zozbierali posádku nadšencov a hopsa na výlet. O samotnej akcii Vám porozprávajú naši Kampiňáci, ktorých sme oslovili.

Barborka: „Výlet sa mi páčil, stretla som kamaráta Števka, mala som veľkú radosť. Jedli sme guláš, mali sme malinovku, súťažili a tancovali. Bola s nami aj teta Majka, Marianka, ujo Roman, Nikolka.“

Katka:Bola nám dobre, namaľovali nám tváre, to sa mi veľmi páčilo. Súťažili sme, papali sme párky, tancovali sme, bola tam pekná hudba. Páčilo sa mi ako som tancovala s Milankom. V lese sme sa boli prejsť do prírody. Spravili sme si fotky. Dostali sme aj hokejový dres a loptu. Mala som namaľovanú tvár- taký pekný motýlik s ligotkami.“

Milan: „Na Kačíne sa mi páčil tanec, bolo tam dobré jedlo. Bola s nami aj teta Marianka, Nika, Juditka. Dostal som loptu, hokejový dres, z ktorého mám radosť. Už som ho mal aj na sebe. Guláš mi chutil. Namaľovali mi tvár, vyzeral som ako Batman.“

Marián: „Dostal som peknú vestu, ktorú nosím na sebe. Aj čiapka ma potešila. Tancoval som s Mariankou. Papali sme guláš, špekačku sme si na ohníku opiekli. Chutila mi aj malinovka. Mal som namaľovanú tvár ako Batman aj spolu s Milanom. Dostal som peknú loptu, mám ju v izbičke.“

Napísali O Nás

Časopis ŠANCA 03/2019

V marcovom vydaní 2019 časopisa ŠANCA písali aj o nás

Súťaž Jeseň na skle maľovaná: Ocenili sme tri zariadenia sociálnych služieb

Zariadeniam sociálnych služieb sme spríjemnili jeseň tvorivou súťažou. Jej témou bola „Jeseň na skle maľovaná“ a prišlo nám takmer 40 krásnych výrobkov …  

Petržalské noviny – reakcia na otázky redakcie

V DSS KAMPINO poskytujeme ambulantnú a týždennú pobytovú sociálnu službu a na dvoch miestach aj celoročnú pobytovú sociálnu službu v Zariadení podporovaného bývania …

Poďakovanie nadácii VÚB banky

Veľmi sa chceme poďakovať nadácii z VÚB banky, že v dnešnej dobe, keď tu zúri koronavírus sa s ochotou podujali pomôcť nášmu zariadeniu DSS Kampino peňažným darom …

Spoločenská integrácia – poslanie nás všetkých!

Vnímanie, chránenie a rozvíjanie najcennejších hodnôt ľudského života by mali patriť medzi priority modernej spoločnosti. Dvojnásobne to platí, ak ide o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím …

Milí priatelia,

viete, že máte možnosť podporiť dobrú vec. Využijete svoje právo darovať 2% z dane.

Vaše 2% z dane nám pomôžu pokračovať v našej práci, ktorá zahŕňa napríklad:

 • vytváranie podmienok na vzdelávanie detí podľa ich individuálnych schopností a potrieb
 • prekonávanie stereotypov, strachu a nízkych očakávaní voči mentálne znevýhodneným osobám
 • spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorí sú ochotní ponúknuť pracovné príležitosti našim klientom
 • prípravu našich klientov na život v podporovanom bývaní, kde môžu byť nezávislí a zodpovední

Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane DSS KAMPINO, postupujte takto:

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.

Ďakujeme Vám za váš záujem o darovanie 2 % z dane a za vašu podporu. Spolu môžeme urobiť rozdiel!

Podporované projekty

Nákup materiálno – terapeutického materiálu na výkon zážitkovej dramatoterapie

logo MPSVaR

Projektovým zámerom je vytvoriť špecifickú terapeutickú miestnosť, v ktorej by sa realizovala zážitková dramatoterapia pod vedením sociálnej pracovníčky a psychologičky s rozšíreným vzdelaním. Zážitková dramatoterapia má za cieľ obsiahnuť širokú škálu metód, techník vedúcich k autentickému podchyteniu udalostí a situácií odzrkadľujúcich reálny život ľudí a ich emocionálne prežívanie. Hraním dramatických etúd sa naučia prijímatelia sociálnej služby rozvíjať a upevňovať široké spektrum sociálnej rehabilitácie – k lepšiemu uvedomovaniu si svojich pocitov, prežívaniu iného človeka, zvládnutia nových zručností, uvedomeniu si správania v rôznych situáciách,  posilňovaniu žiadúceho správania, zvýšeniu sebaúcty, spontánnejšiemu nadviazania vzťahov, priateľstiev v komunite, podpore sebarozhodovanie sa.

 

Projekt bol podporený MPSVaR SK sumou  500 eur.

PROJEKT REKULTIVÁCIE ZÁHRADY V ZARIADENÍ PODPOROVANÉHO BÝVANIA DSS KAMPINO Z NADÁCIE SPP

Ďakujeme za oporu

Žiť v prostredí, kde sa ľudia cítia dobre, v prostredí, ktoré pozitívne vplýva na
medziľudské vzťahy i na rozvoj človeka samotného – to je právom každého človeka
v modernej spoločnosti. Sú medzi nami ľudia, ktorí si podobné prostredie nevedia
vytvoriť sami. No neznamená to, že si ho nezaslúžia.
Vďaka podpore Nadácie SPP si šiesti mladí ľudia – Rajmund, Barbora, Milan,
Katarína, Marián a Vladimír žijúci v zariadení podporovaného bývania zrealizujú
záhradu, ktorá bude vytvorená podľa ich predstáv a plánov. Spolu s dobrovoľníkmi
a priateľmi si ju naprojektujú tak, aby mohli v nej zmysluplne viesť voľnočasové
aktivity či dopriať si v nej odpočinok a relax.
Nadácií SPP by som sa chcela poďakovať aj za:
• Rajmunda , ktorý sa tak rád angažuje v domácich i záhradných prácach;
• Barboru, ktorá rada obslúži kávičkou (ktorú sama pripraví), či prinesením
vody pre všetkých, ktorí pracujú na záhradke, či prídu len tak na návštevu;
• Katarínu a Milana, ktorí tvoria takmer nerozlučný pár :), vo veľa veciach si
pomáhajú a milujú prácu na záhrade;
• Mariána, ktorý miluje prírodu a leňošenie v tráve a za
• Vladimíra, ktorý rád sedáva na lavičke s knihou v ruke.
V neposlednom rade, by som sa chcela poďakovať i za náš projektoví tím, za
personál zariadenia podporovaného bývania, pretože nadácia SPP nám pomôže
naštartovať novú éru rozvoja našej komunity.

Veľká vďaka patrí aj zamestnankyni SPP Bc. Beatke Binčikovej za jej prejavenú
dôveru s možnosť zúčastniť sa zamestnaneckého projektu, ktorý vyhlásila nadácia
SPP.
S vďakou,
klienti Zariadenia podporovaného bývania a Soňa Krížová Porubčanská,
projektová manažérka a koordinátorka zariadenia podporovaného

Príspevok na nákup ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v čase pandémie COVID-19

Príspevok na nákup ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v čase pandémie COVID-19

 

 

Projektovým zámerom bolo zabezpečiť pravidelnú a dôkladnú dezinfekcii priestorov na poskytovanie sociálnych služieb so zámerom eliminovania možnosti šírenia ochorenia COVID-19 v DSS KAMPINO pre deti a dospelých. V tejto súvislosti sme realizovali nasledujúce aktivity –  pravidelné čistiace a dezinfekčné práce s použitím OOP a germicidného žiariča na podporu dezinfekčných prác. Pravidelné použitie OOP  používali aj klienti počas dočasného opustenia zariadenia.

 

Projekt bol podporený finančnou výškou 991,00 eur

 

Zdravý životný štýl

Hlavným cieľom projektu je motivovať prijímateľov sociálnej služby k zdravému životnému štýlu ako k prirodzenej potrebe  pre život a prispieť tým k posilneniu ich fyzickej a psychickej kondície. Čiastkovým cieľom je

 • príprava prijímateľov sociálnej služby pre aktívne zavádzanie prvkov životného štýlu do ich života v DSS KAMPINO,
 • vybavenie priestorov telocvične v rámci ktorej sa budú organizovať aktivity zamerané na zmenu životného štýlu prostredníctvom aktivít podporujúcich fyzické a psychické zdravie prijímateľov sociálnej služby.

V rámci tohto čiastkového cieľa sa zakúpi bežecký pás 1 kus, eliptický trenažér 1 kus a stacionárny bycikel 1 kus.

Projekt bol podporený finančnou výškou 300 eur

Voľný čas a my, Interaktívny multimediálny systém, Debarierizácia sociálneho zariadenia

Voľný čas a my

Vďaka nadačnému fondu Slovak Telekom sme v DSS pre deti a dospelých KAMPINO zriadili záujmové krúžky – filmový, maliarsky a dramatický krúžok.

Nadačný fond Slovak Telekom nás podporil sumou 1 400 eur.

 

Interaktívny multimediálny systém

Prostriedky projektu boli použité na realizáciu doplnkových aktivít a materiálového zabezpečenia na rozvoj sociálnych služieb, vytváranie podmienok na skvalitnenie prostredia v rámci vzdelávania a rozvíjania sociálnych zručností.

Inštalovaná bola interaktívna tabuľa s príslušenstvom (súradnicové zariadenie eBeam, dataprojektor, špeciálny stôl a PC). Vďaka zrealizovania tohto projektu vzniklo interaktívne multimediálne pracovisko.

Projekt bol podporený finančnou výškou 1349 eur.

 

Debarierizácia sociálneho zariadenia

Zámerom tohto úspešného projektu bola rekonštrukcia sociálneho zariadenia pri poskytovaní obslužných činností osobnej hygieny.

Projekt bol podporený sumou vo výške 11 999 eur

 

Pomôž mi, aby som to urobil sám!

Projekt je zameraný na aplikovanie alternatívneho školstva prostredníctvom Individuálnej pedagogiky Márie Montessori vo výchovno – vzdelávacom procese školopovinných detí s mentálnym a kombinovaným zdravotným postihnutím.

Projekt bol podporený nadáciou ČSOB sumou  1500 EUR.

 

Oddychový park, ktorý spája

Projekt spočíva v revitalizácii existujúcej záhrady v areály DSS pre deti a dospelých KAMPINO. Otvorením parku pre verejnosť je našou víziou – byť otvorený komunite ľudí, ktorá nás obklopuje s možnosťami nájsť si priestor na odpočinok, ale aj na športové a kultúrne využitie. Vďaka tejto nadácii sme klientom mohli zakúpiť bicykle, trampolínu a závesné kreslá.

Projekt bol podporený Nadáciou VÚB sumou 1 500 eur.

 

Nákup keramickej pece s príslušenstvom

Projekt je zameraný na rozvoj  zručností mentálne znevýhodnených mladých ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu prezentovať a realizovať v širšom sociálnom prostredí. Prostredníctvom výtvarných smeroch – keramických techník a štýlov chceme motivovať cieľovú skupinu k zmene postojov k proaktivite, podporiť angažovanie mladých ľudí vo verejnom priestore a prezentovať „okrajové“ druhy umenia širokej verejnosti. Projekt prepája exitujúce a zároveň vytvára nové skupiny ľudí rešpektujúce odlišnosti jednotlivcov, ktoré spoločnou participáciou vytvárajú inkluzívne a multikultúrne prostredie.

Projekt bol podporený MPSVaR SK sumou 1000 eur.

 

Materiálové vybavenie miestnosti na výkon pracovnej terapie a realizáciu sociálnej rehabilitácie klientov v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie tréningového pracoviska na získanie nových pracovných zručností pri výrobe dekoratívnych, ručne vyrábaných mydiel spracovaných z prírodných materiálov.

Projekt bol podporený MPSVaR SK sumou  500 eur.

Posilňujme zdravie cez fyzickú a psychickú kondíciu po celý rok

Hlavným cieľom projektu je motivovať prijímateľov sociálnej služby k zdravému životnému štýlu ako k prirodzenej potrebe pre život a prispieť tým k posilneniu ich fyzickej a psychickej kondície.
Čiastkovým cieľom je príprava prijímateľov sociálnej služby pre aktívne zavádzanie prvkov životného štýlu do ich života v DSS KAMPINO a vybavenie priestorov telocvične v rámci ktorej sa budú organizovať aktivity zamerané na zmenu životného štýlu prostredníctvom aktivít podporujúcich fyzické a psychické zdravie prijímateľov sociálnej služby.
Hlavnou aktivitou projektu je tvorba a realizácia navrhnutého programu v oblasti zdravého životného štýlu, ktorý vychádza z dvoch nových trendov zahraničných intervencií (Active healthy Kids, National Physical Activity Plan) vypracovaného DSS KAMPINO v rámci Programu aktívneho plánu. Tieto sú odbornou verejnosťou ako aj užívateľmi ohodnotené ako efektívne z hľadiska zmeny postojov správania v prospech zdravého životného štýlu, ktorý je možné etablovať do poskytovaných sociálnych služieb v rámci denných aktivít zameraných na posilňovanie fyzickej a psychickej kondície prijímateľov sociálnych služieb DSS KAMPINO počas celého roka.

Projekt bol podporený MPSVaR SK sumou 300 eur.

Daruj knihu

Komunitná Nadácia Bratislava  nám umožňuje už niekoľko rokov sa zapojiť do projektu Daruj knihu. Vďaka dobrým ľuďom majú naši klienti v knižnici vždy nové knihy, atlasy či encyklopédie.

Projekt je podporený  Komunitnou Nadáciou Bratislava, dobrými ľuďmi a kníhkupectvami ArtForum a Panta Rei.

Senzorická záhrada na princípe Snoezelen terapie

Našim projektovým zámerom je revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity, upravené kvetinové a bylinkové záhony.

Záhrada bude slúžiť na oddych a terapeutické činnosti, v rámci ktorých sa budú využívať viaceré pomôcky slúžiace na rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Projekt bol  podporený  v sume 700 eur.

Senzorická záhrada

TENTO PROJEKT SA USKUTOČNIL VĎAKA PODPORE NADÁCIE SPP.

Našim projektovým zámerom bolo revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity, upravené kvetinové a bylinkové záhony. Záhrada slúži na oddych a terapeutické činnosti, v rámci ktorých sa budú využívať viaceré pomôcky slúžiace na rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.
Výnimočnosť projektu však smeruje spôsobom úpravy záhrady. Záhrada spĺňa prvky snoezelen terapie. Snoezelen terapia je zameraná na poskytnutie nádherných, neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou podnetov; ide o jednu z najradostnejších a najpríjemnejších terapií, ktorá sa tam bude vykonávať. Terapeuticko – zmyslová záhrada, stimuluje zmysly ako hmat, čuch, chuť, zrak, sluch a vestibulárny systém našich prijímateľom sociálnej služby. Taktiež zmyslová záhrada ponúka vzdelávanie k environmentálnej výchove, rozvíja vzťah k prírode a zdravotne postihnuté deti si budú môcť vychutnávať čaro a krásu v rôznych ročných obdobiach.
Myšlienka vybudovať oddychový a zároveň stimulačný priestor v záhrade ponúka aj bezbariérový prístup pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Okrem oddychu na lavičkách či v tieni stromov záhrada slúži predovšetkým na zmyslovú stimuláciu, nakoľko záhrada bude doplnená o prvky drobnej architektúry vo forme zvonkohier a rôznych taktilných chodníkov. Záhradu možno považovať za exteriérové prevedenie štandardných multisenzorických miestností, ktorá významne skvalitní poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.

Hĺbková regenerácia Ametyst BioMat

Nadácia pre deti Slovenska v rámci Grantového programu Dôvera podporila v r. 2016 projekt Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO „Hĺbková regenerácia Amethyst BioMat“ v kategórii „doplnkové aktivity k liečebnému programu. Zo získaných prostriedkov sme zakúpili amethystovú infračervenú podložku Amethyst BioMat Family a amethystový vankúš v celkovej sume 904 Eur.

Amethystová podložka s vankúšom je umiestnená v hodvábnom kokone, kde naši prijímatelia sociálnych služieb už 2. rok využívajú delfinoterapiu nasucho vďaka podporenému projektu Nadácie VÚB.

Princíp liečebného procesu amethystovej podložky: Po nastavení teplotného stupňa podložka vytvára umelé infračervené žiarenie, ktoré preniká do tela, vzniká rezonancia, ktorá rozkmitá atómy v bunkách, pričom vzniká kinetická energia. Táto kinetická energia sa mení na teplo, ktorá aktivuje funkciu buniek a enzýmov v tele. Tento proces prehrieva svalové tkanivo a krv. Žily a cievy sa zväčšia, čo napomáha zrýchliť krvný obeh a bunky lepšie prijímajú živiny a kyslík. Tento proces regeneruje bunky a svalové tkanivo. Zároveň sa zlepšuje schopnosť buniek vylučovať toxické látky do krvného obehu. Bunky sa čistia a regenerujú, čo sa prejavuje zmiernením, alebo odstránením bolesti. Podložka BioMat je určená na maximálne vystavenie tela využitia záporných iontov, ktoré napomáhajú ozdraviť organizmus a sú hlavným zdrojom energie pre ľudský organizmus.

Naši prijímatelia sociálnych služieb hĺbkovú regeneráciu Amethyst BioMat využívajú od Októbra 2016. Na projekte participujú sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, pracovníci opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, psychológ, ako i dobrovoľníci v zariadení. Hĺbková regenerácia prebieha v hodvábnom kokone, za účasti ostatných prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa zúčastňujú delfinoterapie nasucho, alebo individuálne napr. pre imobilných prijímateľov v nočných hodinách, pričom sa u nich prejavili očakávané výsledky uvoľnenia spaziem a navodenie kvalitnejšieho a hlbšieho spánku. U hyperaktívnych klientov sme dosiahli relaxovaný stav, u prijímateľov s psychosomatickými ťažkosťami zmiernenie somatických symptómov a celkové zvýšenie vitality a energie a bezprostredných pozitívnych pocitov pri pôsobení príjemného tepla pri dotyku tela s podložkou.

Nadácii pre deti Slovenska a Grantovému programu Dôvera ďakujeme!

Pomôž mi, aby som to urobil sám" vzdelávanie podľa princípov Márie Montessori

logo ZSE

Projekt je zameraný na aplikáciu Individuálnej pedagogiky Márie Montessori vo

výchovno-vzdelávacom procese detí s mentálnym a kombinovaným zdravotným

znevýhodnením.

 

Projekt bol podporený finančnou výškou 900 eur.

Nákup terapeutického materiálu na výkon senzorickej integrácie

DSS KAMPINO dlhodobo v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby a ich rodinami sa podieľa
na rozvoji komunitnej spolupráce a dobrovoľníckej práci prijímateľov sociálnej služby. Práca s
komunitou má pre našich prijímateľov sociálnej služby nesmierny význam. Posúva ich to
v osobnostnej, pracovnej aj v spoločenskej rovine. V čase, keď Slovensko zasiahla pandémia
nového ochorenia, možnosti spolupráce sa pre prijímateľov sociálnej služby s ťažkým
zdravotným postihnutím zmenili, najmä obmedzením pohybu v komunite a čiastočným
obmedzením pohybu aj v zariadení z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení.
Táto situácia nám umožnila opäť reagovať na vzniknutú situáciu Koncepciou poskytovania
sociálnych služieb s hľadaním nových, tvorivých možností a cesty na naplnenie uplatnenia
komunitnej spolupráci v obmedzených možnostiach uplatnenia sa.
Projektovým zámerom bolo vytvoriť senzorickú miestnosť a zakúpenie senzorického terapeutického
materiálu, ktorý nám umožnil realizovať terapiu senzorickej integrácie.

Projekt bol podporený finančnou výškou 1170 eur.

Rozvíjanie senzorickej integrácie u detí a mladých ľudí s autistickým spektrom

Hlavným cieľom projektu je zakúpenie senzorického didaktického materiálu, ktorý prostredníctvom vzdelávania umožní rozvíjať u detí a mladých ľudí s autistickým spektrom senzorickú integráciu. Rozvíjaním senzorickej integrácie u ľudí s autistickým spektrom očakávame zlepšenie v procese vnímania vlastného tela, pohybu, lepšie precítenie chute, vône, zjemní sa jemná a hrubá motorika, trpezlivosť a ochota čeliť novým zážitkom. Dlhodobé rozvíjanie senzorickej integrácie umožní deťom a mladým ľuďom napredovať v ich životnom štýle.
Ilustračné foto: „Takto sa nám darilo“.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE“

Ateliér – rozvoj komunitnej spolupráce

Našim hlavným projektovým zámerom je podporiť a trvalo udržať Koncepciu poskytovania sociálnych služieb DSS KAMPINO aj v čase pandémie a mimoriadnej situácie v krajine. Na uskutočnenie nášho projektového zámeru sme  si zadefinovať nové čiastkové ciele, ktorými sú

 1. rozšíriť možnosti komunitnej práce,
 2. osloviť potencionálnu komunitu,
 3. rozvíjať novú oblasť pracovných zručností prijímateľov sociálnej služby DSS KAMPINO,
 4. zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie na výkon práce prijímateľov sociálnej služby v DSS KAMPINO formou vytvorenia zmysluplného ateliéru pre rozvoj pracovných zručností s cieľom priblížiť sa komunite novými prvkami práce.

Výstupom projektu bolo upletenie dek, ktoré sme venovali nemocniciam pre predčasne narodeným

detičkám.

 

Projekt bol podporený  finančnou výškou 1250 eur.

Rozvoj komunitnej spolupráce a dobrovoľníckej práci prijímateľov sociálnej služby

DSS KAMPINO dlhodobo v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby a ich rodinami sa podieľa na rozvoji komunitnej spolupráce a dobrovoľníckej práci prijímateľov sociálnej služby. Práca s komunitou má pre našich prijímateľov sociálnej služby nesmierny význam. Posúva ich to v osobnostnej, pracovnej aj v spoločenskej rovine. V čase, keď Slovensko zasiahla pandémia nového ochorenia, možnosti spolupráce sa pre prijímateľov sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím zmenili, najmä obmedzením pohybu v komunite a čiastočným obmedzením pohybu aj v zariadení z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení.

Táto situácia nám umožnila opäť reagovať na vzniknutú situáciu Koncepciou poskytovania sociálnych služieb s hľadaním nových, tvorivých možností a cesty na naplnenie uplatnenia komunitnej spolupráci v obmedzených možnostiach uplatnenia sa.

Projektovým zámerom bolo vytvoriť senzorickú miestnosť a zakúpenie senzorického terapeutického materiálu, ktorý nám umožnil realizovať terapiu senzorickej integrácie.

 

Projekt bol podporený finančnou výškou 1170 eur

Technológia pre stravovaciu prevádzku – konvektomat

Účelom projektu je vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce, usporiadať a vybaviť pracovisko, miesto výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami fyziológie práce, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci. Projekt bol podporený vo výške 8.900 eur MPSVaR SR

Rekonštrukcia bezbariérových vstupov a debarierizácia vchodov

Vďaka tomuto projektu sme mohli vytvoriť bezbariérové vstupy do budovy DSS KAMPINO a taktiež sme zrekonštruovali vstupnú rampu, ktorá je zabezpečená zimným vyhrievaním. Projekt bol podporený vo výške 1000 000 Sk MPSVaR SR.

Snoezelen terapia v tzv. tmavej miestnosti

NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA PODPORILA PROJEKT pod názvom Snoezelen terapia v tzv. tmavej miestnosti vo výške 997,40 Eur

Cieľom projektu je vytvoriť tzv. tmavú miestnosť na výkon snoezelen terapie. Snoezelen terapia je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Je zameraná na poskytnutie nádherných, neobvyklých zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou technologických produktov a zariadení, ktoré u ľudí so zdravotným znevýhodnením vyvolávajú zmyslové odpovede a reakcie. V tzv. tmavej miestnosti sa môžu vykonávať rôzne druhy terapií ako napr. muzikoterapia, arteterapia, terapia hrou, fyzioterapia, edukácia a relaxácia. Miestnosť sa môže využívať aj na diagnostické účely a pozorovania.

Tzv. tmavá miestnosť sa bude nachádzať na hornom poschodí v druhom krídle budovy pri zelenej skupine.

Vnímajme všetkými zmyslami

Vnímanie väčšiny ťažko mentálne postihnutých ľudí je spojené s telesnými pocitmi, svet pre nich pozostáva z vecí, ktoré je možné vnímať konkrétne. Pri hľadaní možností, aké primerané a zároveň zmysluplné aktivity ponúkať zdravotne ťažko postihnutým klientom, sme sa dostali k metóde, ktorá sa volá Snoezelen. Snoezelen, ako jedna z foriem práce s klientom, je postavená na princípe otvoreného priestoru a relaxácii. Realizácia tejto terapie si vyžaduje vybudovanie psychorelaxačnej miestnosti, ktorú sme prostredníctvom tohto projektu zrealizovali. Projekt bol podporený Provident Financial, s.r.o. vo výške 90.000 Sk,-.

Nákup vodnej postele

Na skvalitnenie snoezelen terapie sme zakúpili vodnú posteľ, ktorá má blahodarne účinky relaxu a vhodne vplýva na pohybový aparát. Projekt bol podporený vo výške 70.000 Sk,- Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.

Učenie a zábava hrou

Nadácia Volkswagen v rámci Grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporila projekt Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO „Učenie a zábava hrou“. Zo získaných prostriedkov v sume 975,70 Eur sme zakúpili didaktické pomôcky na vytvorenie inovatívnych podmienok na skvalitnenie edukačno-výchovného prístupu, všestranný rozvoj a aktiváciu prijímateľov soc. služby. Didaktické pomôcky podporujú senzorické vnímanie, hravou formou uľahčujú nadobúdanie nových vedomostí a zručností, ktoré využívajú naši klienti v praktickom živote. Prostredníctvom zážitkového učenia didaktické pomôcky rozvíjajú komunikáciu, kreativitu, logické myslenie, priestorovú orientáciu, rozpoznávanie emócií a učia sa, ako na ne primerane reagovať.

Nadácii Volkswagen Slovakia ďakujeme!

„Boj proti obezite“

Týmto projektom sme vybavili priestory telocvične a rehabilitačného traktu špeciálnymi prístrojmi a rehabilitačnými pomôckami, ktoré slúžia pre rehabilitačné a športové aktivity klientov. Projekt bol podporený vo výške 40 169 Sk MPSVaR SR.

Interiérové vybavenie

Účelom projektu je obnova pôvodného interiérového vybavenia zariadenia ako aj zabezpečenia špecifického vybavenia priestorov pre autistických klientov. Cieľom projektu je inovácia interiéru zariadenia, zvýšenie kvality poskytovaných služieb, pružnejšia a efektívnejšia práca personálu, vhodné materiálno – technické vybavenie ako aj vytvorenie priaznivejších podmienok klientov s autizmom pre ich nasledujúci pozitívny trend osobnostného rozvoja. Projekt bol podporený vo výške 555 556 Sk MPSVaR SR.

Rekondično – rehabilitačný program

Vďaka tomuto projektu si klienti mohli vyskúšať rôzne netradičné športové disciplíny, chuť objavovať nové hry a nadväzovať nové priateľstvá. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska vo výške 20 000 Sk.

Postavme naše mesto na nohy!

Domov sociálnych služieb KAMPINO sa zapojil do podujatia Naše mesto 2011, ktoré organizovala Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Zamesntanci z firiem Dell, ING Bank N.V:, pobočka zahraničnej banky, a Johnson Controls, nám pomohli zútulniť interiér a exteriér budovy DSS KAMPINO. Vďaka nim sme mali skrášlené preliezky, rampy, garážové brány a opletenie. ĎAKUJEME!

Dokument na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Týmto projektom sme zlepšili podmienky pri poskytovaní odbornej zdravotnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti. Poskytnutý finančný príspevok sme použili na zabezpečenie zdravotných pomôcok, a to na stoličku pre imobilné deti ARIS, polohovacie lehátko do vane pre deti a závesné sedadlo do vane pre dospelých klientov. Projekt bol podporený vo výške 20 000 Sk,- nadačným fondom „Fond rozvoja sociálnych služieb v Bratislave“ založeného v Komunitnej nadácii Bratislava.