Úvod 9 Služby 9 Kampino a komunita

Klienti DSS KAMPINO majú záujem rozvíjať svoje zručnosti. Prečo ich potom nevyužiť na pomoc ešte slabším? Spoločne sme sa rozhodli. Napísali sme projekt „Ateliér – rozvoj komunitnej spolupráce“ a poslali na MPSVaR na získanie dotácie. Podarilo sa. Časť finančných prostriedkov sme využili na vybavenie ateliéru a časť na nákup materiálu na ručnú výrobu jemných a hebkých dečiek na predčasne narodené detičky. Tie sme 20. júna 2022 odovzdali OZ malíček prostredníctvom jej prezidentky p. Ľubice Kaiserovej. Darčeky vyvolali nadšenie, to nás teší.

Pani Kaiserová, súčasne sestra pracujúca na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB v petržalskej nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave nás so záujmom previedla po oddelení s množstvom inkubátorov pre predčasne narodené detičky. Detičky s príznačným názvom občianskeho združenia, vo veľkosti prsta na našich rukách, malíčka. Personál vykonáva náročnú, obdivuhodnú, zmysluplnú a nezastupiteľnú prácu v starostlivosti o „predčasniatka“ a most medzi klinikou a rodinou, aby dieťaťko bolo čo najskôr pri matke, v rodine, vo svojom domove.

Odniesli sme si hádam viac než sme priniesli. Doposiaľ nepoznaný zážitok a dlane naplnené srdcom pre najmenších a najzraniteľnejších „malíčkov“ na svete.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Budeme kreatívni a nápomocní tak veľmi ako to dokážeme, aby sme boli užitoční tam, kde aj nás môžu potrebovať.

Dobrovoľníctvo

DELLzobraziť
IBMzobraziť
Individuálne dobrovoľníctvozobraziť
Komunitná nadácia Bratislavazobraziť
Nadácia PONTISzobraziť