Kontakt

Adresa sídla

Domov sociálnych služieb pre dospelých KAMPINO
Haanová 36 – 38, 851 04 Bratislava 5

E-mail

kampino@kampino.sk

Telefón

02/624 10 558 – 559

RiaditeĽKA

PhDr. Jana Tvarožková

Telefón: +421 (0) 2 62 41 05 58
Mobil: +421 (0) 911 11 82 62
E-mail: tvarozkova@kampino.sk, kampino@kampino.sk

Vedúca úseku sociálnych služieb a výchovy

Mgr. Bc. Mariana Ovsaník

Telefón:
Mobil: +421 (0) 911 11 82 63
E-mail: ovsanik@kampino.sk

Vedúci ekonomického úseku

Ing. Katarína Vrbová

Telefón: +421 (0) 2 624 105 58
Mobil: +421 (0) 904 477 502
E-mail: vrbova@kampino.sk

Vedúca úseku ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti

Zastupuje: Mgr. Bc. Mariana Ovsaník