Dokumenty

DSS KAMPINO

https://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/00641413/link
Prevádzka DSS KAMPINO počas pandémiezobraziť
Covid-19: To zvládnetezobraziť
Hodnotenie podmienok štandardov kvality poskytovania sociálnych služiebstiahnúť
Koncepcia efektívneho riadenia
DSS KAMPINO
a rozvoja sociálnych služieb 2014 - 2020
stiahnúť
Krízový plánstiahnúť
Organizačný poriadokzobraziť
Organizačná štruktúrastiahnúť
Organizačná štruktúra DSSzobraziť
Etický kódex zamestnancov DSS Kampino 2019zobraziť
Kódex zamestnancazobraziť
Zariadenie podporovaného bývaniastahnúť
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby BSKstiahnúť

Plán aktivít

Plán aktivít 12 / 2020zobraziť
Plán aktivít 11 / 2020zobraziť
Plán aktivít 10 / 2020zobraziť
Plán aktivít 09 / 2020zobraziť
Plán aktivít 08 / 2020zobraziť
Plán aktivít 07 / 2020zobraziť
Plán aktivít 06 / 2020zobraziť
Plán aktivít 05 / 2020zobraziť
Plán aktivít 04 / 2020zobraziť
Plán aktivít 03 / 2020zobraziť
Plán aktivít 02 / 2020zobraziť
Plán aktivít 01 / 2020zobraziť

Poskytovanie socialných služieb v ZPB počas epidemilogických opatení

Oznamystiahnúť
Informácie o poskytovaní SS počas pandémiestiahnúť
Domáca izoláciazobraziť
Režim návštev v ZPBzobraziť
Čestné prehlásenie pre návštevu v ZPBzobraziť
Informácia pre klientov ZPB o dodržiavaní pravidiel pri dočasnom opustení zariadenia podporovaného bývaniazobraziť
Dočasné opustenie zadriadeniazobraziť

Výročné správy

Výročná správa 2019zobraziť
Výročná správa 2018zobraziť
Výročná správa 2017zobraziť
Výročná správa 2016zobraziť
Výročná správa 2015zobraziť
Výročná správa 2014zobraziť
Výročná správa 2013zobraziť
Výročná správa 2012zobraziť
Výročná správa 2011zobraziť

Zmluvy

Dohoda o hmotnej núdzizobraziť
Zmluva o poskytovaní verejných služiebzobraziť
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM20_035zobraziť
Dohoda o spolupráci č. 3/2020zobraziť
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzuzobraziť
Aplikácia o pomoci v hmotnej núdzizobraziť
Zmluva o poskytnutí daruzobraziť
Zmluva o poskytovaní pravideľných mesačných služieb pri údržbe, aktualizácii web stránky kampino.skzobraziť
Zmluva o poskytnutí grantučasť 1, časť 2
Zmluva o spracovaní účtovnej evidenciezobraziť
Zmluvy 2019stiahnúť
Zmluvy 2018stiahnúť
Zmluvy 2017stiahnúť
Zmluvy 2016stiahnúť
Zmluvy 2015stiahnúť
Zmluvy 2014stiahnúť
Zmluvy 2013stiahnúť
Zmluvy 2012stiahnúť

Objednávky

Objednávky 2020objednávka č. 8,
objednávka č. 7,
objednávka č. 6,
objednávka č. 5,
objednávka č. 4,
objednávka č. 3,
objednávka č. 2,
objednávka č. 1
Objednávky 2019stiahnúť
Objednávky 2018stiahnúť
Objednávky 2017stiahnúť
Objednávky 2016stiahnúť
Objednávky 2015stiahnúť

Faktúry

https://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/00641413/faktury/link
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2019stiahnúť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2018stiahnúť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2017link
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2016zobraziť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2015zobraziť
Kniha došlých faktúr - evidencia faktúr 2014stiahnúť
Faktúra 2013zobraziť
Faktúry 2012stiahnúť
Faktúry 2011stiahnúť

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019zobraziť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018zobraziť
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017zobraziť

Dobrovoľníctvo

DELLstiahnúť
IBMstiahnúť
Individuálne dobrovoľníctvostiahnúť
Komunitná nadácia Bratislavastiahnúť
Nadácia PONTISstiahnúť

Časopis KAMPINKO

Vydanie 04 / 2020zobraziť
Vydanie 03 / 2020zobraziť
Vydanie 02 / 2020zobraziť
Vydanie 01 / 2020zobraziť
Vydanie 11 / 2019zobraziť