Dnes je Piatok 29. mája 2020, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Poskytujeme aj zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti:

Kód
výkonu
  Popis výkonu
3392a    Poučenie príbuzných alebo členov komunity
3393      Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len "KOS")
3394      Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a                         konzultácie s ošetrujúcim lekárom
3395      Vyhodnotenie KOS a záverečná správa
3396      Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní v domácnosti
3398      Ošetrovateľská hygiena
3400      Polohovanie pacienta
3402      Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon
3405      Očistná klyzma
3406      Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej                     teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie
              iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny
3407     Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3408     Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín
3413     Aplikácia neinjekčnej liečby
3416     Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
3422a   Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
3423a   Preväz rany s veľkosťou do 5 cm2
3423b   Preväz rany s veľkosťou nad 5 cm2
3424     Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút
3428     Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
3435     Umelé dýchanie a masáž srdca
3436     Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
3451     Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
3452     Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život

© 2020 www.kampino.sk