Služby
Kampino a komunita

Gymnázium Juraja Hronca
Komunitná spolupráca s KAUFLANDom
Komunitná spolupráca s Miestnou knižnicou
Komunitná spolupráca so Slobodou zvierat
Komunitná spolupráca s CCC
Komunitná spolupráca s IMPULZom
Komunitná spolupráca s OZ ZPMP
Komunitná spolupráca s IBM
Komunitná spolupráca s Ligou za duševné zdravie
Komunitná spolupráca s VRBA