Dnes je Streda 3. júna 2020, meniny má Karolína a zajtra Lenka.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> VZDELÁVANIE -> Metodika Márie Montessori

Princípy pedagogiky Márie Montessori vhodne využívame pri práci s mentálne postihnutými klientmi, s klientmi trpiacimi špecifickými vývinovými poruchami učenia. V porovnaní s bežnou populáciou majú títo klienti špecifické vyučovacie potreby a vyžadujú si osobitnú starostlivosť zo strany všetkých, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní klientov s dôrazom na individuálny prístup. Metódy a techniky použité v koncepcii Márie Montessoriovej napomáhajú klientom k zafixovaniu si správnych pracovných návykov, vytvorenie si svojho vlastného úsudku a vedie k zlepšeniu poznávacích procesov v oblastiach:

  • pocitov (zrakové, sluchové, čuchové, chuťové, kožné)
  • vnemov (vnímanie tvaru, pohybu, času)
  • predstáv
  • tvorivosť
  • myslenie (praktické, konkrétno-názorné či abstraktné myslenie)
  • reč – naučenie sa nových slov, pojmov
  • pamäť (názorné – obrazovú, pohybovú, slovno-logickú, symbolicko-zrakovú)
  • neodmysliteľnou súčasťou pamäte je učenie, v tomto zmysle sa podstatne zefektívňuje senzomotorické učenie, učenie riešením problému a sociálne učenie.
© 2020 www.kampino.sk