Dnes je Piatok 29. mája 2020, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> TERAPIE -> SNOEZELEN

Svet zdravotne ťažko postihnutých ľudí je iný a môžeme do neho preniknúť len vtedy, ak vieme nájsť správne „dvere“. Dverami k naším zdravotne znevýhodneným klientom s viacnásobným postihnutím a autistickým klientom je aj medzinárodne odskúšaná odborná terapia poskytovaná v multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN (čítaj snúzelen). Pedagogicko-ošetrovateľská metóda snoezelen u nás vznikla realizáciou sociálneho projektu s názvom „Vnímajme všetkými zmyslami“. Vytvára priestor na relaxáciu, pričom produkuje pocit pohody, uvoľnenia, prebúdza záujem, odbúrava strach a neistotu, navodzuje a podporuje spomienky a vzťahy. Snoezelen je metóda stimulujúca všetky zmysly - zrak, hmat, čuch, sluch i chuť. Špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci pravidelne vhodne zaraďujú túto metódu do denného rozvrhu podľa individuálnej potreby klientov. Našu bielu relaxačnú miestnosť máme vybavenú vodným lôžkom, svetelnými telesami, projektormi s rôznymi farebnými a obrazcovými efektmi, aroma lampami, hmatovými pomôckami, relaxačnou hudbou a hojdacím kreslom. V relaxačnej miestnosti využívame pedagogicko-podporný prístup formou bazálnej stimulácie na podporu schopnosti vnímania a formou „voľná ruka“ na relaxáciu organizmu, uvoľnenie a načerpanie síl. Pri bazálnej stimulácii využívame „desatoro bazálnej stimulácie“. Dohľad nad výkonom terapie má pracovníčka s medzinárodným certifikátom Bazálnej stimulácie.

© 2020 www.kampino.sk