Dnes je Streda 3. júna 2020, meniny má Karolína a zajtra Lenka.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

SLUŽBY -> TERAPIE -> Muzikoterapia

Muzikoterapia je špeciálna liečebná metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym, alebo pasívnym (receptívnym) spôsobom. Hudba je po celú dobu svojej existencie vnímaná ako prostriedok sebareflexie a je spojená s príjemným pôsobením na človeka. Je prostriedkom k emocionálnemu vzťahu k sebe samému, k druhému človeku, k bytiu. Hudba, tajomný svet tónov, svet, v ktorom sa jedinec dokážeme oslobodiť od sklamania, traumy, smútku, zbaviť sa únavy, negatívnych pocitov. Hudba je liek pre každého.V rámci liečebnej muzikoterapii sa snažíme:

  • doviesť našich klientov k hlbším osobným zážitkom a zoznámiť ich s rôznymi možnosťami sebavyjadrenia
  • podnecovať ich k emocionálnemu vyjadreniu
  • rozvíjať komunikačné schopnosti • zlepšiť motorickú a intelektuálnu koncentráciu
  • rozvíjať senzomotorické a sebaobslužné zručnosti
  • a zlepšiť sociálnu integráciu
© 2020 www.kampino.sk