Dnes je Piatok 29. mája 2020, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38


Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

O NÁS -> ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

 

Nadácia SPP- Senzorická záhrada

 

Snoezelen terapia v tzv. tmavej miestnost - Nadácia Volkswagen Slovakia

 

Hĺbková regenerácia Ametyst BioMat - Nadácia pre deti Slovenska a GP Dôvera

 

Učenie a zábava hrou - Nadácia Volkswagen Slovakia

 

Technológia pre stravovaciu prevádzku – konvektomat

Účelom projektu je vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce, usporiadať a vybaviť pracovisko, miesto výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami fyziológie práce, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci. Projekt bol podporený vo výške 8.900 eur MPSVaR SR

„Boj proti obezite“

Týmto projektom sme vybavili priestory telocvične a rehabilitačného traktu špeciálnymi prístrojmi a rehabilitačnými pomôckami, ktoré slúžia pre rehabilitačné a športové aktivity klientov. Projekt bol podporený vo výške 40 169 Sk MPSVaR SR

Rekonštrukcia bezbariérových vstupov a debarierizácia vchodov

Vďaka tomuto projektu sme mohli vytvoriť bezbariérové vstupy do budovy DSS KAMPINO a taktiež sme zrekonštruovali vstupnú rampu, ktorá je zabezpečená zimným vyhrievaním. Projekt bol podporený vo výške 1000 000 Sk MPSVaR SR

Interiérové vybavenie

Účelom projektu je obnova pôvodného interiérového vybavenia zariadenia ako aj zabezpečenia špecifického vybavenia priestorov pre autistických klientov. Cieľom projektu je inovácia interiéru zariadenia, zvýšenie kvality poskytovaných služieb, pružnejšia a efektívnejšia práca personálu, vhodné materiálno – technické vybavenie ako aj vytvorenie priaznivejších podmienok klientov s autizmom pre ich nasledujúci pozitívny trend osobnostného rozvoja. Projekt bol podporený vo výške 555 556 Sk MPSVaR SR

Rekondično – rehabilitačný program

Vďaka tomuto projektu si klienti mohli vyskúšať rôzne netradičné športové disciplíny, chuť objavovať nové hry a nadväzovať nové priateľstvá. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska vo výške 20 000 Sk.

POSTAVME NAŠE MESTO NA NOHY!

Domov sociálnych služieb KAMPINO sa zapojil do podujatia Naše mesto 2011, ktoré organizovala Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Zamesntanci z firiem Dell, ING Bank N.V:, pobočka zahraničnej banky, a Johnson Controls, nám pomohli zútulniť interiér a exteriér budovy DSS KAMPINO. Vďaka nim sme mali skrášlené preliezky, rampy, garážové brány a opletenie. ĎAKUJEME!

Vnímajme všetkými zmyslami

Vnímanie väčšiny ťažko mentálne postihnutých ľudí je spojené s telesnými pocitmi, svet pre nich pozostáva z vecí, ktoré je možné vnímať konkrétne. Pri hľadaní možností, aké primerané a zároveň zmysluplné aktivity ponúkať zdravotne ťažko postihnutým klientom, sme sa dostali k metóde, ktorá sa volá Snoezelen. Snoezelen, ako jedna z foriem práce s klientom, je postavená na princípe otvoreného priestoru a relaxácii. Realizácia tejto terapie si vyžaduje vybudovanie psychorelaxačnej miestnosti, ktorú sme prostredníctvom tohto projektu zrealizovali. Projekt bol podporený Provident Financial, s.r.o. vo výške 90.000 Sk,-

Nákup vodnej postele

Na skvalitnenie snoezelen terapie sme zakúpili vodnú posteľ, ktorá má blahodarne účinky relaxu a vhodne vplýva na pohybový aparát. Projekt bol podporený vo výške 70.000 Sk,- Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.

Dokument na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Týmto projektom sme zlepšili podmienky pri poskytovaní odbornej zdravotnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti. Poskytnutý finančný príspevok sme použili na zabezpečenie zdravotných pomôcok, a to na stoličku pre imobilné deti ARIS, polohovacie lehátko do vane pre deti a závesné sedadlo do vane pre dospelých klientov. Projekt bol podporený vo výške 20 000 Sk,- nadačným fondom „Fond rozvoja sociálnych služieb v Bratislave“ založeného v Komunitnej nadácii Bratislava.

© 2020 www.kampino.sk